LT&C T6 CÂU KIỂU AI LÀ GÌ? KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH

Nhấn vào đây để tải về
Nhắn tin cho tác giả
Báo tài liệu sai quy định
Mở thư mục chứa tài liệu này
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ST
Người gửi: Ngô Hữu Kim (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:28' 24-04-2011
Dung lượng: 9.0 MB
Số lượt tải: 50
Số lượt thích: 0 người
BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ
LUYỆN TỪ & CÂU LỚP 2
BÀI: CÂU KIỂU AI LÀ GÌ? KHẲNG ĐỊNH, PHỦ ĐỊNH
MRVT: TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG HỌC TẬP
Luyện từ và câu

Câu kiểu Ai là gì? Khẳng định, phủ định
Mở rộng vốn từ: từ ngữ về đồ dùng học tập.
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a) Em là học sinh lớp 2.
b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp.
c) Môn học em yêu thích là Tiếng Việt
Mẫu câu Ai là gì?
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
Em là học sinh lớp 2?
Lan là học sinh giỏi nhất lớp.
Môn học em yêu thích là Tiếng Việt
Mẫu câu Ai là gì?
Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp.
M. Ai là học sinh giỏi nhất lớp?
a) Em là học sinh lớp 2.
Ai là học sinh lớp 2?
c) Môn học em yêu thích là Tiếng Việt
Môn học em yêu thích là gì?
Thước kẻ là đồ dùng học tập.
Cái gì là đồ dùng học tập?
Con trâu là bạn của nhà nông.
Con gì là bạn của nhà nông?
Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:
a) Em là học sinh lớp 2.
Ai là học sinh lớp 2?
b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp.
M. Ai là học sinh giỏi nhất lớp?
c) Môn học em yêu thích là Tiếng Việt
Thước kẻ là đồ dùng học tập.
Cái gì là đồ dùng học tập?
Con trâu là bạn của nhà nông.
Con gì là bạn của nhà nông?
Bài 2: Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa của các câu sau:
Mẩu giấy biết nói.
Em thích nghỉ học.
Đây phải đường đến trường.
không
không
không
Mẩu giấy không biết nói.
Bài 2: Tìm những cách nói có nghĩa giống với nghĩa
của các câu sau:
- Mẩu giấy không biết nói đâu.
- Mẩu giấy có biết nói đâu.
- Mẩu giấy đâu có biết nói.
Mẩu giấy không biết nói.
- Mẩu giấy không biết nói đâu.
- Mẩu giấy có biết nói đâu.
- Mẩu giấy đâu có biết nói.
b) Em không thích nghỉ học.
- Em có thích nghỉ học đâu.
- Em không thích nghỉ học đâu.
- Em đâu có thích nghỉ học.
c)Đây không phải đường đến trường.
- Đây không phải là đường đến trường đâu.
- Đây có phải là đường đến trường đâu.
- Đây đâu có phải là đường đến trường.
Bài 3: Tìm các đồ vật ẩn trong tranh sau. Cho biết mỗi đồ vật ấy dùng để làm gì?
Bài 3: Tìm các đồ vật ẩn trong tranh sau và ghi lại kết quả vào bảng sau:
Thước kẻ
Cặp sách
Bút chì
Quyển vở
Lọ mực
4
3
3
1
2
Viết
đựng sách vở
vẽ, viết
kẻ, vẽ
đựng mực
Ê ke
Com pa
1
1
kẻ, vẽ, đo
vẽ hình tròn, đo